فارسی
هتل بین‌المللی اسپیناس
0 روز تا انقضای آگهی
شعب هتل: اینترنشنال (بلوار کشاورز)
گروه شغلی : گروه شغلی 1
سابقه کاری : 3 سال

تکنسین تاسیسات مکانیک و برق